Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Raissaki M, Papanikolaou N, Hattzimanoli S, Drakonaki E, Bitsori M, Gourtsoyiannis N. Comparison of true FISP, HASTE, SSTSE and post contrast T1w sequences in pediatric MR urography. ECR , 4-8 March 2005, Vienna, Austria
 2. Drakonaki E, Papakonstantinou O, Maris T, Koulieraki C, Vasiliadou A, Papadakis A, Gourtsoyiannis N. Adrenal Glands in Beta-Thalassemia Major: Magnetic Resonance (MR) Imaging Features and Correlation with Iron Stores. ECR , 4-8 March 2005, Vienna, Austria
 3. Raissaki M, Drakonaki E, Hatzidaki E, Giannakopoulou C, Gourtsoyiannis N. Spontaneous air leaks in the neonate: imaging appearance and clinical significance. ECR, 4-8 March 2005, Vienna, Austria
 4. Raissaki M, Papanikolaou N, Bitsori M, Hattzimanoli S, Drakonaki E T Maris. Comparison of true FISP, HASTE, SSTSE and Postcontrast T1w sequences in pediatric MR urography. 48th annual meeting and postgraduate course of the Society of Pediatric Radiology, New Orleans, USA
 5. E.E. Drakonaki, T.G. Maris, A.H. Karantanas, A. Papadakis, O. Papakonstantinou, N. Gourtsoyiannis. Bone marrow changes in beta-thalassemia major: Quantitative MR findings and correlation with iron stores and treatment protocols ECR 2006, 3-7 March 2006, Vienna, Austriα
 6. Drakonaki E, Karantanas A, Maris T, Maragaki S, Papadakis A, Gourtsoyiannis N. Bone Marrow in Beta-Thalassemia Major: Magnetic Resonance (MR) Imaging Features and Correlation with Iron Stores and Treatment Protocols ESSR, 9-10 June 2006, Bruges, Belgium, 2006
 7. O. Papakonstantinou, E. Drakonaki, T. Maris, A.Vasiliadou, A. Papadakis, A.H. Karantanas, N. Gourtsoyiannis. Spleen in Beta-Thalassemia Major: MR Imaging Features and Correlation with splenic size and iron stores ESGAR 2006, June 19-23, Crete, Greece.
 8. M. Raissaki, Ε. Drakonaki, M. Bitsori, A. Bakandaki, E. Galanakis, N. Gourtsoyiannis. Ultrasonographic appearance of cervical lymph nodes: What is normal in children? 2006 Southern Pediatric Radiology Society Annual Meeting, July 2-5, 2006, Porto Carras, Chalkidiki, Greece
 9. Drakonaki EE, Voloudaki A, Daskalogiannaki M, Karantanas AH, Gourtsoyiannis N. Migratory azygos vein: a case report. ESTI 2007, Athens Greece, 8-10 June 2007
 10. ΤG Maris, K Karolemeas, EE Drakonaki, O papakonstantinou, N papanikolaou, AH Karantanas, N Gourtsoyiannis. Liver iron overload: Comparison of two T2* quantitative MRI techniques for the estimation of liver iron status using data obtained directly from a newly designed RIS/PACS system. ESGAR 2007, June 12-15, 2007, Lisbon, Portugal
 11. SK Stathopoulou, O Lazoura, M Vlychou, E Antoniadou, C Tsilikas, E. Drakonaki, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos. Cortical and trabecular bone density of the forarm in tetraparetic patients. 14th meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology 1-2 June 2007, Izmir, Turkey.
 12. SK Stathopoulou, O Lazoura, M Vlychou, E. Drakonaki, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos, V Antoniou, K Kalokerinou, N Tasiopoulos. A pQCT evaluation of bone mass in Greek population: preliminary study. 14th meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology 1-2 June 2007, Izmir, Turkey.
 13. SK Stathopoulou, O Lazoura, M Vlychou, E. Drakonaki, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos, V Antoniou, D Voltea. Soft tissue composition and bone mass in Greek population. 14th meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology 1-2 June 2007, Izmir, Turkey.
 14. SK Stathopoulou, O Lazoura, M Vlychou, E Antoniadou, C Tsilikas, E. Drakonaki, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos. Cortical and trabecular bone density and SSI of the forarm in hemiparesis by pQCT. 14th meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology 1-2 June 2007, Izmir, Turkey.
 15. SK Stathopoulou, O Lazoura, M Vlychou, E. Drakonaki, Ν Τasiopoulos, Alevizos. Rare case of heterotopic ossification in multiple sclerosis. 14th meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology 1-2 June 2007, Izmir, Turkey.
 16. O Lazoura, SK Stathopoulou, E Drakonaki, V Antoniou, L Fragopoulou, Pkosmidis, GM Zavras, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos. Cortical and trabecular bone density and SSI of the forarm in hemiparesis by pQCT. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 17. PJ Papadaki, GM Zavras, SK Stathopoulou, E Drakonaki, AN Dimitrakopoulos. An alternative per os double contrast examination of the colon in elderly patients. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 18. SK Stathopoulou, E Drakonaki, V Antoniou, L Fragopoulou, N. Evlogias, PJ Papadaki, GM Zavras, AN Dimitrakopoulos. Electrocardiographic changes during enteroclysis in elderly patients. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 19. SK Stathopoulou, E Drakonaki, V Antoniou, L Fragopoulou, N. Evlogias, PJ Papadaki, GM Zavras, AN Dimitrakopoulos. Electrocardiographic changes during ERCP in elderly patients. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 20. SK Stathopoulou, O Lazoura, E Drakonaki, V Antoniou, L Fragopoulou, P.Kosmidis, GM Zavras, PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos. Hemiparesis: Evaluation of body composition by DEXA in male patients. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 21. SK Stathopoulou, O Lazoura, E Drakonaki, C. Tsilikas I Dionissiotis L Fragopoulou, N Tassiopoulos PJ Papadaki, AN Dimitrakopoulos. DEXA evaluation of bone loss of the forarm in hemiplegic elderly females. VI European congress in Gerontology, 5-8 July 2007, St Petersburg, Russia
 22. Raissaki M, Ladomenou F, Drakonaki E, Galanakis E, Kalmanti M, Gourtsoyiannis N. Thymus and cervical nodes in infants: are they related to breastfeeding? ESPR 2008, June 4-7 2008, Edinburgh UK.
 23. O Lazoura, SK Stathopoulou, M Vlychou, E Antoniadou, E Drakonaki, K Kalokerinou, P Papadaki, N. Goumas. Hemiparesis: Body composition by DEXA in stroke: paretic vs. normal lower limb. 17th meeting of the European Neurological Society, 16-20 June 2007, Rhodes, Greece.
 24. O Lazoura, SK Stathopoulou, M Vlychou, E Antoniadou, E Drakonaki, K Kalokerinou, P Papadaki, N. Goumas. Alpha pQCT study of the forearm after stroke. 17th meeting of the European Neurological Society, 16-20 June 2007, Rhodes, Greece.
 25. Drakonaki EE, Kouvidis G, Yiarmenitis S, Karantanas AH, Gourtsoyiannis N. Regeneration of Semitendinosus Tendon Harvested for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Evaluation using MRI, US and US elastography. ECR 2008, Vienna, March 7-11, 2008
 26. Drakonaki EE, Yiarmenitis S, Karantanas AH, Gourtsoyiannis N. Real time Freehand Elastography of the normal Quadriceps and Patella tendons. ECR 2008, Vienna, March 7-11, 2008
 27. Drakonaki EE, Yarmenitis S, Karantanas AH, Gourtsoyiannis N Real time Freehand elastography of the Normal Calf Muscles. ECR 2008, Vienna, March 7-11, 2008
 28. Drakonaki EE, Karantanas AH, Apostolaki E, Gourtsoyiannis N. Bursitis rather than edema is associated with greater trochanteric pain syndrome: MR imaging findings with clinical correlation. ECR 2008, Vienna, March 7-11, 2008
 29. T.G. Maris, K. Karolemeas, E. Drakonaki, K. Pagonidis, N. Papanikolaou, A. Karantanas N. Gourtsoyiannis. Liver hemosiderosis: Comparison of three methods for the construction of liver T2* color parametric maps using data obtained directly from a newly designed research PACS system. ECR 2008, Vienna, March 7-11, 2008
 30. 1Karantanas AH, Drakonaki E, Karachalios T, Korompilias AV, Malizos K. Acute non-traumatic marrow ooedema syndrome in the knee: MRI findings at presentation, correlation with spinal DEXA and outcome. ESSR 2008, June 12-14, Galway, Ireland.
 31. EE Drakonaki, S. Maragaki, Α. Papadakis, TG Maris, A. H. Karantanas. Quantitative MR imaging in assessing the effect of different chelation protocols in beta-thalassemic patients: a prospective long term trial. ECR 2009, March 6-10, Vienna.
 32. Drakonaki EE, De Bree E, Maris T, Giannikaki E, Melissas J, Karantanas A. Feasibility of Diffusion weighted MR imaging for characterization of soft tissue tumours: preliminary findings and correlation with histological parameters. CTOS 15th Annual meeting, November 5-7 2009, Miami, Florida.
 33. EE Drakonaki, M.Goumenakis, S. Maragaki, V. Klironomos, Α. Papadakis, E. Sfakianaki, A. Karantanas. Musculoskeletal ultrasonography in beta-thalassemia major. ΕCR 2010, Vienna, 4-8 Μarch 2010
 34. EE Drakonaki, E de Bree, TG Maris, A. Karantanas. Diffusion Weighted MR Imaging of soft tissue tumours with pathologic correlation: Preliminary findings ΕCR 2010, Vienna, 4-8 Μarch 2010
 35. EE Drakonaki, J.Kho, R.Sharp, S.Ostlere. Diagnosis and pain management of midfoot joint osteoarthritis: diagnostic efficacy of ultrasound and outcome of ultrasound-guided steroid injections. ESSR 2010, 17-19 June, 2010, Lille, France
 36. Domazou M, Kosmidis P, Drakonaki E, Kalokairinou K, Konstantinidis C, Feskou E, Ntasi A, Papadaki P. Inflammatory pseudotoumor of neurogenic urinary bladder. 8th MSPFD Meeting April 8-10 2010, Cairo, Egypt.
 37. Domazou M, Kosmidis P, Drakonaki E, Kalokairinou K, Konstantinidis C, Feskou E, Ntasi A, Papadaki P. CT cysteography evaluation of neurogenic urinary bladder. 8th MSPFD Meeting April 8-10 2010, Cairo, Egypt.
 38. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Tragoulias V, Psillaki D, Groumas N, Papadaki P. Bone marrow oedema in complex regional pain syndrome type 1. ESPRM Meeting May 23-27, 2010, Venice, Italy.
 39. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Barotsis N, Ananidis N, Groumas N, Papadaki P. Cortical and trabecular bone density in of the forearm in stroke patients with complex regional pain syndrome type 1. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy
 40. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Gligori S, Sviggou E, Iliadou D, Papadaki P. Sarcopenia in spinal cord injured patients. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy
 41. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Gligori S, Christaki E, Mani V, Papadaki P. Neurogenic osteoporosis in spinal cord injured patients. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy
 42. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Riga M, Stergiou D, Menegatou D, Papadaki P. Evaluation of muscle atrophy of the hemiplegic leg by dual Xray absorptiometry. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy
 43. Domazou M, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Riga M, Feskou E, Mani V, Papadaki P. Osteoporosis in stroke patients. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy
 44. Domazou M, Livieratos L, Kosmidis P, Kalokairinou K, Drakonaki E, Darlasis E, Antoniou V, Papadaki P. Deep venous thrombosis following stroke. ESPRM Meeting, May 23-27, 2010, Venice, Italy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Παπαδάκη Π, Βλυχού Μ, Μπαλτάς Χ, Δρακωνάκη Ε, Δρακάκη Τ, Μακρής Ν, Μπαλανίκα Α, Καραπαναγιώτου Ο, Ντούλμα Ε, Δημητρίου Θ, Λιάγκα Δ, Ζάβρας Γ. Εντερόκλυση και ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 2. Παπαδάκη Π, Βλυχού Μ, Μπαλτάς Χ, Δρακωνάκη Ε, Δρακάκη Τ, Μακρής Ν, Μπαλανίκα Α, Καραπαναγιώτου Ο, Ντούλμα Ε, Φιλλιπή Β, Γεωργανάς Μ, Ζάβρας Γ. Διπλή σκιαγράφηση του παχέος εντέρου με περ ος μέθοδο σε αποτυχία βαριούχου υποκλυσμού. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 3. Παπαδάκη Π, Μπαλτάς Χ, Δρακωνάκη Ε, Δρακάκη Τ, Ντουλμα Ε, Ανδρεάδη Α, Σβίγγου Ε, Μπαλανίκα Α, Μακρής Ν, Ματσούρη Χ, Λιαγκα Δ, Ζάβρας Γ. Εκτίμηση της εκτοπης οστεοποίησης του ισχίου με τη μέθοδο DEXA. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 4. Παπαδάκη Π, Βλυχού Μ, Μπαλτάς Χ, Σγάντζος Μ, Ανδρεάδη Α, Δρακωνάκη Ε, Μπαλανίκα Α, Μακρής Ν, Nτουλμά Ε, Αθανασόπουλος Κ, Δρακάκη Τ, Ζάβρας Γ. Μέτρηση της οστικής πυκνότητας ισχίου με τη μέθοδο DEXA σε παραπληγικούς ασθενείς. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 5. Παπαδάκη Π, Μπαλτάς Χ, Σγάντζος Μ, Ανδρεάδη Α, Δρακωνάκη Ε, Δρακάκη Τ, Μπαλανίκα Α, Χριστόπουλος Δ, Καρσωνάκης Β, Μαθιόπουλος Α, Μακρής Ν, Ζάβρας Γ. Μέτρηση της οστικής πυκνότητας των ισχίων με τη μέθοδο DEXA σε ασθενείς με ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 6. Παπαδάκη Π, Μπαλτάς Χ, Σγάντζος Μ, Ανδρεάδη Α, Δρακωνάκη Ε, Σβίγγου Ε, Μπαλανίκα Α, Μακρής Ν, Καραπαναγιώτου Ο, Ματσούρη Χ, Δρακάκη Τ, Ζάβρας Γ. Αξιολόγηση της διαφοράς οστικής πυκνότητας αντιβραχίων σε ημιπληγικούς ασθενείς με τη μεθοδο DEXA. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 7. Παπαδάκη Π, Μπαλτάς Χ, Βλυχού Μ, Δρακάκη Τ, Χριστόπουλος Δ, Δρακωνάκη Ε, Σβίγγου Ε, Μακρής Ν, Μπαλανίκα Α, Μπουρλάκου Μ, Χριστάκη Ε, Ζάβρας Γ Εγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία στη διάγνωση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης σε νευρογενή ουροδόχο κύστη. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 18-22 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα.
 8. Βλυχού Μ, Παπαδάκη Π, Μπαλτάς Χ, Δρακωνάκη Ε, Τσιμαχίδου Δ, Μπαλανίκα Α, Ζάβρας Γ Διερεύνηση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης με εγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία σε ενήλικες. 10ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 2-5 Νοεμβρίου 2000, Αλεξανδρούπολη.
 9. Νεραντζουλάκης Ι, Μαγκανάς Ε, Δρακωνάκη Ε, Γραμματικάκης Ι, Κοντογιάννης Ε, Κοντοπούλου Ε, Εργαζάκης Ν, Γκουρσογιάννης Ν. Ακτινογραφία θώρακος σε ασυμπτωματικούς Ελληνες και αλλοδαπούς: συγκριτική εκτίμηση και αξιολόγηση ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 11-15 Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα.
 10. Δετοράκης E, Δροσίτης I, Δρακωνάκη Ε, Παναγιωτάκη Ε, Deville J. Πνευμοκέφαλος και πιθανή μηνιγγίτιδα μετά από ασήμαντο περιοφθαλμικό τραυματισμό. 36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2003, Χερσόννησος, Κρήτη.
 11. Δρακωνάκη Ε, Κεχαγιάς Η, Σουγλάκος Ι, Τσέτης Δ, Χαρωνιτάκης Ε, Καραμπέκιος Σ, Χατζηδάκης Α, Γκουρτσογιάννης Ν. Τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα σε ασθενή με αριστερή πνευμονεκτομή: συμβολή της απεικονιστικής καθοδήγησης. ΧΙV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.
 12. Κεχαγιάς Η, Δρακωνάκη Ε, Χατζηδάκης Α, Χαρωνιτάκης Ε, Πατραμάνης Γ, Φιλλιπάκης Ν, Τσέτης Δ, Γκουρτσογιάννης Ν. Επιπλοκές PTCD σε ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις χοληφόρων. ΧΙV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 29 Σεπτεμβρίου -2 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.
 13. Καραγιαννακίδης Ε, Χατζηδάκης Α, Καραμπέκιος Σ, Χαμαλάκης Κ, Δρακωνάκη Ε Γκουρτσογιάννης Ν. Τεχνητή παρεκτόπιση υπεζωκότα, πνεύμονα και εντέρου πριν τη διενέργεια διαδερμικών επεμβατικών πράξεων με καθοδήγηση της υπολογιστικής τομογραφίας. ΧΙV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.
 14. Ραισάκη Μ, Παπανικολάου Ν, Χατζημανώλη Β, Δρακωνάκη Ε, Μαρής Θ, Μπτσώρη Μ, Γκουρτσογιάννης Ν. Mαγνητική Ουρογραφία στα παιδιά: Σύγκριση των ακολουθιών TRUE-FISP, HASTE, SSTSE και T1W μετά σκιαγραφικό. 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 11-14 Νοεμβρίου 2004, Ηράκλειο Κρήτης
 15. Ραισάκη Μ, Δρακωνάκη Ε, Χατζηδάκη Ε, Γιαννακοπούλου Χ, Γκουρτσογιάννης Ν. Αυτόματη διαφυγή αέρα στο νεογνικό θώρακα: Απεικονιστικά Ευρήματα, σημασία και αντιμετώπιση. 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 11-14 Νοεμβρίου 2004, Ηράκλειο Κρήτης.
 16. Δρακωνάκη ΕΕ, Μαρής Θ, Παπαδάκης Α, Παπακωνσταντίνου Ο, Καραντάνας Α, Γκουρτσογιάννης Ν. Σιδήρωση του μυελού των οστών σε ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία: μελέτη με ΜΤ και συσχέτιση με τα απόθεματα σιδήρου και πρωτόκολλα αποσιδήρωσης 15ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 11-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
 17. Δρακωνάκη Ε, Ραισσάκη Μ, Μπιτσώρη Μ, Μπακαντάκη Α, Γαλανάκης Ε, Γκουρτσογιαννης Ν. Υπερηχοτομογραφική εκτίμηση τραχηλικών λεμφαδένων: Τι είναι φυσιολογικό στα παιδιά. 16ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 22-24 Σεπτεμβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη.
 18. Καλοκαιρινού Κ, Σταθοπούλου Σ, Δρακωνάκη Ε, Φραγκοπούλου Λ, Αντωνίου Β, Ντουλμα Σ, Κουτρουβελη Ε, Σουέλεμ Μ, Κοσμίδης Π. Συγκριτική Μελέτη οστικής πυκνότητας υγιούς-παρετικού αντιβραχίου ημιπληγικών ασθενων με pQCT. 3ο συνέδριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. 10-13 Μαιου 2007, Αθήνα
 19. Λαζούρα Ο, Τσιλίκας Κ, Δρακωνάκη Ε, Σταθοπούλου Σ, Ντουλμά Σ, Φραγκοπούλου Λ, Κικκίνης Κ, Πετεινέλη Σ, Παπαδάκη Π. Συγκριτική Μελέτη οστικής πυκνότητας υγιούς-παρετικού ισχίου ημιπληγικών ασθενων με μέθοδο DEXA. 3ο συνέδριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. 10-13 Μαιου 2007, Αθήνα
 20. Λαζούρα Ο, Τσιλίκας Κ, Καλοκαιρινού Κ, Σταθοπούλου Σ, Δρακωνάκη Ε, Χρηστάκη Ε, Τασιοπούλος, Ντουλμά Σ, Κοσμίδης Π. Εκτίμηση οστικής πυκνότητας αντιβραχίου τετραπληγικών ασθενών με pQCT. 3ο συνέδριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. 10-13 Μαιου 2007, Αθήνα
 21. Λαζούρα Ο, Τσιλίκας Κ, Καλοκαιρινού Κ, Σταθοπούλου Σ, Δρακωνάκη Ε, Ντουλμά Σ, Χρηστάκη Ε, Τασιοπούλος, Κοσμίδης Π. Προσδιορισμός της πύκνοτητας φλοιώδους και σπογγώδους οστίτη ιστού αντιβραχίου με pQCT σε υγιή πληθυσμό. 3ο συνέδριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. 10-13 Μαιου 2007, Αθήνα
 22. Kουτρουβέλη Ε, Δρακωνάκη Ε, Φραγκοπούλου Λ, Σβιγγου Ε, Ντουλμά Σ, Κορμάς Γ, Μακρής Γ, Πετεινέλη Μ, Ζάβρας Γ. Προσδιορισμός της σύστασης των μαλακών μορίων με τη μέθοδο DEXA σε ασθενείς με κακώσεις του νωτιαίου μυελού. 3ο συνέδριο συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. 10-13 Μαιου 2007, Αθήνα
 23. Δετοράκης Ε, Δρακωνάκη Ε, Παπαδάκη Ε, Παλλήκαρης Ι, Τσιλιμπάρης Μ. Επιφορά μετά από ανατομικά βατή ασκορινοστομία: Μελέτη με Δακρυοκυστογραφία με Μαγνητική Τομογραφία. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 26-30 Μαίου 2010 (Η εργασία βραβεύτηκε με έπαινο)