Εκπαιδευτικό Έργο

 

 

ΣΥΜΜEΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ GUIDELINES

 

Συμμετοχή με μια ομάδα εξειδικευμένων Ευρωπαίων επιστημόνων στη συγγραφή οδηγιών (guidelines) για την ορθή χρήση της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας σε όλα τα όργανα (τεχνικές προδιαγραφές και κλινικές εφαρμογές) υπό την αιγίδα της Εuropean Federation of Ultrasound Societies in Medicine and Biology FSUΜΒ). Oι οδηγίες δημοσιεύτηκαν σε διεθνες περιοδικό (J Ultraschall, επίσημο περιοδικό της EFSUMB) σε δύο τεύχη και αποτελούν το πρώτο δημοσιευμένο κείμενο οδηγιών για την εφαρμογή της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας στην κλινική πράξη.

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

Συγγραφή Kεφαλαίων Μυοσκελετικής Ακτινολογίας σε δύο ελληνικά βιβλία Ακτινολογίας και σε ένα Ξενόγλωσσο υπό Έκδοση (Handbook of image-guided intra and extra-articular musculo-skeletal injections edited by M Obradov  -Springer)

 

Συγγραφέας αγγλόφωνου βιβλίου υπερηχογραφίας  και επεμβατικών πράξεων Μυοσκελετικού (THE ULTRASOUND INTERVENTION TECHNIQUE DIGITAL BOOK by G. Allen, E. Drakonaki, M. Maybury, D. Wilson, διαθέσιμο από το site www.stlukesradiology.org.uk)

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

1. Από το 2008 διδάσκουσα σε διεθνή σεμινάρια Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού στην Μ. Βρετανία εγκεκριμένα από την Ευρωπαική Επιτροπή Μυοσκελετικής Ακτινολογίας.

 

 1. 1.The Aston University Course on MSK Ultrasound, Birmingham, UK, June 2008
 2. 2.The Aston University Course on MSK Ultrasound, Birmingham, UK, October 2008
 3. 3.The Oxford Skills Course in MSK Ultrasound, Oxford, UK, January 2009
 4. 4.Oxford Skills Course in MSK Ultrasound, Oxford, UK, 11-13 January 2010
 5. 5.The Oxford Skills Course in MSK Ultrasound, Oxford, UK, 28-30 June 2010
 6. 6.The Oxford Skills Course in MSK Ultrasound, Oxford, UK, 10-12 January 2011
 7. 7.The Skills Course in Musculoskeletal Ultrasound 16 -18 January 2012
 8. 8.The 1st MSK Ultrasound Injection Course 21-23rd Nov 2011
 9. 9.The 2d MSK Ultrasound Intervention Course 4-6 April 2010
 10. 10.The 3d MSK Ultrasound Intervention Course 14-16 May 2012
 11. 11.The 4th MSK Ultrasound Intervention Course, 29-31 October 2012
 12. 12.Τhe 5th MSK Ultrasound Intervention Course, Bath, UK, 24-26th April 2013
 13. 13.Τhe 6th MSK Ultrasound Intervention Course, Bath, UK, 11-13d November 2013
 14. 14.The New MSK hands-on US course 2013, Oxford, UK, 14-16th January 2013
 15. 15.The New MSK hands-on US course 2014, Oxford, UK, 20-22d January 2014
 16. 16.Τhe 7th MSK Ultrasound Intervention Course, Bath, UK, Μay 2014
 17. 17.

 

2. Απο το 2012 τακτική εκπαιδεύτρια σε ετήσια σεμινάρια Ακτινολογίας Μυοσκελετικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Interdisciplinary MSK US Course Vienna, September 20-22 2012

Interdisciplinary MSK US Course Vienna September 26-28, 2013

 

3. Από το 2012 τακτική εκπαιδεύτρια στα σεμινάρια Hands on υπερηχογραφίας Mυοσκελετικού της ESSR.

ESSR 2012, Innsbruck, June 28-30 2012

ESSR 2013, Μarbella, Spain, June 28-30 2013

ESSR 2014, Riga latvia, June 26-28 2014

 

4. Aλλες συμμετοχές:

 

1.Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στην υπερηχογραφία μυοσκελετικού στο διεθνές φροντιστήριο απεικόνισης μυοσκελετικού συστήματος 2d IDKD in Greece-Musculoskeletal Diseases, Αthens, Greece, 4-8 October 2009

2.Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο διεθνές κλινικό φροντιστήριο υπερηχογραφίας μυοσκελετικού Train the trainers: Musculoskeletal Ultrasound course”, Athens, April 9-10, 2010.

3.Συμμετοχή ως προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια στην ημερίδα Siemens Musculoskeletal Ultrasound Course, Lisboa, Portugal, 8 November 2010 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Santa Μaria της Λισσαβόνας με θέμα την υπερηχογραφία του ώμου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική και πρακτική (hands-on) διδασκαλία υπερηχογραφίας ώμου στους ιατρούς του νοσοκομείου.

4.Συμμετοχή στο ως προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο hands-onAdvances in US for rheumatologists”, 2-3 May 2014, Ioannina

5.Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στην υπερηχογραφία μυοσκελετικού στο διεθνές φροντιστήριο 7th IDKD intensive course in Athens Greece, 25-28 September 2014

6.Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στην υπερηχογραφία μυοσκελετικού και ελαστογραφία στο διεθνές φροντιστήριο EUROSON SCHOOL 2014 “Elastography & Interventional US”,15-16 February 2014, Athens Greece