Ιατρείο & Εξοπλισμός

 

 

iatreioΤο ιατρείο εξειδικεύεται στην Διαγνωστική και Παρεμβατική Υπερηχογραφία και συγκεκριμένα

στην Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαχείριση Μυοσκελετικού πόνου,

στην Υπερηχογραφία Θυρεοειδούς/Τραχήλου και

στην Παιδιατρική/Νεογνική Υπερηχογραφία

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο σύστημα Υπερηχογραφίας Υψηλής Ευκρίνειας (οίκου GE) με ηχοβολείς υψηλής ανάλυσης και ειδικής σχεδίασης, με σύστημα ποσοτικοποίησης της αιματικής ροής των ιστών (Q analysis) και με την τεχνική της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας (strain elastography), για διενέργεια όλου του φάσματος των Υπερηχογραφημάτων ενηλίκων και παίδων αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων υπερηχογραφίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον διενεργούνται υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις και ενέσιμες θεραπείες υπό άσηπτες συνθήκες (παρακεντήσεις, βιοψίες, εγχύσεις για ελεγχο μυοσκελετικού πόνου κλπ).

 

Φωτογραφίες του Ιατρείου