Κριτής σε Διεθνή Περιοδικά

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. Εuropean Radiology
  2. British Journal of Haematology
  3. Pediatric Radiology
  4. Skeletal Radiology
  5. Journal of Public Health and Epidemiology