Μέλος Διεθνών Εταιρειών

 

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  1. 1.General Medical Council (GMC)
  2. 2.European Society of Radiology (ESR)
  3. 3.European Society of Skeletal Radiology (ESSR)
  4. 4.American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ

 

Aπο 4ετίας τακτικό μέλος της υποεπιτροπής Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού της ESSR (ΕSSR US Subcomitte)

Μέλος στην Επιτροπή Οργάνωσης του Προγράμματος Μυοσκελετικού για το ECR 2016

Εκλεγμενο Μελος  στο Διοικητικό Συμβουλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας