Ομιλίες

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
«Οστικός μυελός στη β-μεσογειακή αναιμία. Μελέτη με ποσοτικό Μαγνητικό Συντονισμό και συσχέτιση με τα αποθέματα σιδήρου». Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 22-24 Σεπτεμβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη

«Οστικές λοιμώξεις στα παιδιά»
12ο Πανελήνιο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Παίδων, 27-29 Απριλίου 2007

«Υπερηχοτομογραφική Απεικόνιση Ρευματολογικών Νοσημάτων: Ενδείξεις και Κλινικές Εφαρμογές», Ηράκλειο, 8-9 Φεβρουαρίου 2008.

«Υπερηχογράφημα καρπού», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 27 Φεβρουάριου 2008.

«Ultrasound Elastography: Musculoskeletal Applications», 5th Aegean Postgraduate Course, Heraklion, October 3, 2007.

Practical Ultrasound of the wrist and hand” 2d International Diagnostic Course of Davos in Greece-Musculoskeletal Diseases Αthens, Greece, 4-8 October 2009

«Εφαρμογές της Υπερηχογραφικής Ελαστογραφίας στο Μυοσκελετικό Σύστημα» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των υπερήχων στην Ιατρική και την Βιολογία, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2010.

«Ultrasound Elastography: Musculoskeletal Applications», ESSR meeting, Heraklion, June 2011.