Ελαστογραφία για τένοντες

Οι μηχανικές ιδιότητες των τενόντων και μυών μεταβάλλονται σε παθολογικές καταστάσεις, πχ τενοντοπάθεια. Η πρόσφατη ανάπτυξη της τεχνικής της Υπερηχογραφικής Ελαστογραφίας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην εφαρμογή των ΥΧ στην διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς του Μυοσκελετικού συστήματος. Η ΥΧ Ελαστογραφία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί τους υπερήχους για να εκτιμήσει τις μηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα) των ιστών. Τα δεδομένα απεικονίζονται σας ένας χρωματικός χάρτης επιπροβαλλόμενος σε πραγματικό χρόνο (real-time) στην εικόνα του συμβατικού υπερηχογραφηματος. Ετσι, η ελαστογραφία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το συμβατικό υπερηχογράφημα ώστε να συνδυαστεί η ανατομική απεικόνιση και η ποιοτική αξιολόγηση της ελαστικότητας των μυοτενόντιων δομών με μία εξέταση.

Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει  ότι με την τεχνική αυτή είναι δυνατόν να ανιχνευτούν περιοχές μεταβολής της ελαστικότητας στους τένοντες και μυες που σχετίζονται με πρώιμες αλλοιώσεις. Έτσι, η τεχνική μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό στην ανίχνευση και παρακολούθηση παθολογίας σε τένοντες (πχ Αχίλλειο, επιγονατιδικό, στροφικό πέταλο ώμου). Η τεχνική βρίσκει ιδιαίτερες εφαρμογές σε περιπτώσεις αθλούμενων ατόμων, για εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς των τενόντων, στην πρώιμη ανίχνευση αλλοιώσεων, στην μελέτη αποκατάστασης μετά θεραπεία και στη λήψη απόφασεων για το χρόνο επανέναρξης της φυσικής άσκησης μετά αθλητική κάκωση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών.