• Υπερηχογραφημα καρπιαίου σωληνα
 • ΥΧ χεριου

Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρπού-Χεριού

Η εξέταση γίνεται με το ασθενή καθισμένο με το χέρι πάνω σε ένα εξεταστικό τραπέζι με χρήση ζελέ πάνω στο δέρμα και με χρήση ειδικού μικρού (εργονομικού) ηχοβολέα τύπου Hockeystic με υψηλή συχνότητα. Η εξέταση διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά. Δεν χρειάζεται προετοιμασία. Η εξέταση γίνεται δυναμικά, δηλ εκτελώντας διάφορες κινήσεις και τοποθετώντας το χέρι σε συγκεκριμένες θέσεις.

 • Πρώιμη διάγνωση φλεγμονώδους αρθρίτιδας στις αρθρώσεις του χεριού και καρπού: Με το υπερηχογραφημα ειναι δυνατόν να ανιχνευτουν εκδηλώσεις εκφυλιστικής, ρευματοειδούς, ψωριασικής και άλλων αρθριτιδων  (υμενίτιδα, αρθρική  συλλογή, διαβρώσεις σε οστάρια) ακόμη και σε ασθενείς με αρνητικές εξετάσεις αίματος για αρθρίτιδα και πριν ακόμα αυτές είναι εμφανείς στην απλή ακτινογραφία ή πριν δώσουν ακόμα συμπτώματα. (Χρηστο εδω κανεις link στο κομματι που λεει ΥΧ στη ρευματολογια)
 • Παθήσεις τενόντων καρπού (ρήξεις, τενοντίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα, αστάθεια, μετεγχειρητικές  επιπλοκές).
 • Παθήσεις δακτύλων: εκτινασσόμενος δάκτυλος από πάχυνση καθεκτικών συνδέσμων  (triggerfinger), ρήξεις μικρών πλάγιων συνδέσμων ή δεσμίδων (Boxer’s knuckle, Stener lesion, αποσπαστικά κατάγματα κλπ
 • Μετατραυματικές αλλοιώσεις αγγείων, νεύρων ή άλλων δομών: διατομή νεύρων, νευρίνωμα κολοβώματος, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, θρόμβωση, ψευδοανεύρυσμα κλπ
 • Βλάβες σε συνδέσμους και απονευρώσεις παλάμης, δακτύλων και καρπού  όπως ρήξη σκαφομηνοειδικού συνδέσμου, νόσος Dupuytren παλάμης, κ.α
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: είναι δυνατή η αιτιολογική διάγνωση του συνδρόμου (με ευαισθησία 99% και ειδικότητα 100% ), ο εντοπισμός της θέσης και ο βαθμού πίεσης του νεύρου, ο αποκλεισμός μη αναμενόμενων αιτίων που προκαλούν συμπίεση του νεύρου (πχ τενοντοελυτίτιδα, γάγγλια, όγκοι) και η αναγνώριση ανατομικών παραλλαγών (πχ διφυές μέσο νεύρο).
 • Συνδρομο ωλενίου νέυρου (Guyon tunnel syndrome):Πίεση ωλενίου νεύρου στο επίπεδο του καρπού
 • Ακριβής χαρακτηρισμός ψηλαφητών βλαβών (γάγγλια, όγκοι τενόντιων/νευρικών ελύτρων κ.α) και βιοψια (tru-cut)
 • Αναρροφηση-Εκκένωση γαγγλίων
 • Ανίχνευση Ξένων Σωμάτων που δεν είναι εμφανή στην απλή ακτινογραφία είτε λόγω μεγέθους (κάτωθεν του χιλ) ή λόγω της μη ακτινοσκιερής τους φύσης (πχ ξύλο, γυαλί).