Δυναμικό Υπερηχογράφημα Αλλοιώσεων Περιοστέου, Ξενων Σωμάτων

  • Είναι δυνατή η διάγνωση και παρακολούθηση συγκεκριμένων παθολογικών καταστάσεων που αφορούν το περιόστεο επιφανειακών οστών, όπως η αντίδραση/κατάγματα καταπόνησης (πχ στα μετατάρσια οστά), η περιοστίτιδα της κνήμης στους αθλητές (shin splints), τα κατάγματα πλευρών, κλείδας και φαλάγγων δακτύλων και τα καταγματα επιφανειακών οστών σε νεογνά-βρέφη. Έτσι αποφεύγεται η επανειλειμένη εκθεση του ασθενούς σε ιοντίζουσα ακτινοβολία (απλές ακτινογραφίες, σπινθηρογραφήματα).
  • Το ΥΧ μπορεί να αναδείξει ξένα σώματα που δεν είναι εμφανή στην απλή ακτινογραφία, είτε λόγω μεγέθους (κάτωθεν του χιλ) ή λόγω της μη ακτινοσκιερής τους φύσης (πχ ξύλο, γυαλί).