Δυναμικό Υπερηχογράφημα Περιφερικών Νεύρων

Με το ΥΧ είναι δυνατόν να απεικονιστούν τα περισσότερα από τα μείζονα επιφανειακά νεύρα των άνω και κάτω άκρων. Στην κλινική πράξη, ο ρόλος του ΥΧ εστιάζεται στη διάγνωση χωροκατακτητικών βλαβών που εξορμώνται από το νευρικό έλυτρο (νευρίνωμα, νευροίνωμα κλπ), στον εντοπισμό της αιτίας και επιπέδου πιεσης του νεύρου και στον προεγχειρητικό σχεδιασμό συμπιεστικών νευροπαθειών.

Μερικές από τις ενδείξεις για υπερηχογραφημα νεύρων είναι:

1. Στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και τα σύνδρομα συμπίεσης του ωλενίου νεύρου (σε αγκώνα/καρπό) και κερκιδικού-οπισθιου μεσόστεου νεύρου, είναι δυνατή η διάγνωση του συνδρόμου (με ευαισθησία 99% και ειδικότητα 100% ), ο εντοπισμός της θέσης και ο βαθμού πίεσης του νεύρου, ο αποκλεισμός μη αναμενόμενων αιτίων που προκαλούν συμπίεση του νεύρου (πχ τενοντοελυτίτιδα, γάγγλια, όγκοι) και η αναγνώριση ανατομικών παραλλαγών (πχ διφυές μέσο νεύρο, επικουρικοί μύες στον αγκώνα).

2. Δυναμικός ελεγχος για πιθανή αστάθεια νεύρων (πχ αστάθεια ωλενίουν νεύρου στον αγκώνα).

3. Αιτιολογική διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας στα κάτω ακρα πχ ισχιακού νευρου, κοινού περονιαίου νευρου, παραισθητική μηραλγία, συνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

4.Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενο Μπλοκ Νεύρων: Εκτελειται σε περιπτώσεις νευραλγίας από σύμπιεση είτε για  για διαγνωστικούς σκοπούς (επιβεβαίωση διάγνωσης) είτε για θεραπευτικούς σκοπούς (αναλγησία). Υπο συνεχή καθοδήγηση της βελόνας με υπερηχο εντοπίζεται η θέση πιεσης του νεύρου και εγχύεται τοπικό ανιασθητικό γυρω από το νεύρο.