Σπουδές

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (2009-2010)


Κλινική Εξειδίκευση (Clinical Fellowship) στην Απεικόνιση Μυοσκελετικού Συστήματος με έμφαση στον Υπερηχογράφημα, τη Μαγνητική Τομογραφία και τις Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες επεμβατικές τεχνικές στο τεταρτοβάθμιο ορθοπαιδικό νοσοκομείο NuffieldOrthopeadicCentre, Oxford, UK.
Εξειδίκευση (Clinical Αttachment) στην Απεικόνιση Ογκολογικών Ασθενών με νεότερες τεχνικές στο ChurchillCancerCentre, Radcliffe Ηospitals, Oxford, UK.  


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Διδακτορική Διατριβή (2006-2009)
Διδακτορική Διατριβή με βαθμό «Άριστα» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα: «Εναπόθεση Σιδήρου σε Ενδοκοιλιακά Όργανα και Μυελό των Οστών ασθενών με β-Μεσογειακή Αναιμία: Μελέτη με Τεχνικές Ποσοτικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού» .

 

Μεταδιδακτορική Ερευνα (2010-2011)
Επιδοτούμενη μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του πρόγραμματος για τη μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με θέμα: «Απεικονιστική Διερεύνηση Νεοπλασμάτων Μαλακών Μορίων με Τεχνικές Μοριακής Διάχυσης Μαγνητικού Συντονισμού, Υπερηχογραφία και Υπερηχογραφική Ελαστογραφία»

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (2002-2008)
Ειδίκευση στην Ακτινοδιαγνωστική στο Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Birmingham University Hospitals NHS Trust, UK.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (1994-2000)
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (εισαγωγή κατόπιν Πανελληνίων Εξετάσεων) και αποφοίτηση με Γενικό Βαθμό «Άριστα».

Υποτροφίες/βραβεία κατα τη διάρκεια των σπουδών:

  1. Υποτροφία Μελισσηδείου Ιδρύματος
  2. Υποτροφία Κληροδοτήματος Παπαδάκη Παν/μίου Αθηνών
  3. Αριστείο της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών